Trauksmes celšana

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšana ir informācijas sniegšana par VSAA darba vidē novērotiem pārkāpumiem, kas skar sabiedrības intereses. Ja esat nodarbinātības attiecībās ar VSAA un darba vidē novērojis konkrētu pārkāpumu, kas skar sabiedrības intereses, Jums ir tiesības iesniegt parakstītu trauksmes cēlēja ziņojumu, aizpildot veidlapu un ievērojot Trauksmes celšanas likuma 3. un 6.pantā noteiktās prasības.

https://trauksmescelejs.lv/

Ievēro!

Trauksmes celšanas sistēma iestādē ir izveidota ar mērķi saņemt un izskatīt trauksmes cēlēju ziņojumus, kas atbilst Trauksmes celšanas likuma 3. un 6.pantā minētajām pazīmēm. Cita satura iesniegumi, jautājumi vai sūdzības par VSAA lēmumiem, kas attiecas uz privātu interesi, nav trauksmes celšana, tāpēc šādi iesniegumi iesniedzami un tiks izskatīti vispārējā kārtībā.

e-pasts: trauksme@vsaa.gov.lv

  Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapa

Publicēšanas datums: [27.06.2019]