VSAA vadība apmeklētājus pieņem pēc iepriekšēja pieraksta

VSAA direktore I.Šmitiņa
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka direktores palīdzei I.Grīnblatei, tālr.67011838 vai e-pasts: Ilze.Grinblate@vsaa.gov.lv

VSAA direktores vietniece I.Andersone
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka vecākajai lietvedei G.Vilkai, tālr.67013601 vai e-pasts: Gunta.Vilka@vsaa.gov.lv

VSAA direktores vietniece M.Groduma
Apmeklējums iepriekš jāpiesaka vecākajai lietvedei G.Vilkai, tālr.67013601 vai e-pasts: Gunta.Vilka@vsaa.gov.lv

Publicēšanas datums: [06.04.2018]