Smiltenes KAC Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs

Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729
Tālr.: 66954850
E-pasts: smiltene@pakalpojumucentri.lv
Otrdienās pieņem VSAA darbinieks no 9:00 – 16:00

Publicēšanas datums: [06.04.2018]