Iesniegumu pieņemšana pašvaldībās VSAA pakalpojumu pieprasīšanai

Pašvaldības nosaukums VSAA pakalpojumu pieprasīšana
Aglonas novada pašvaldība
Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV-5304;
padome@aglona.lv

Aknīstes novada pašvaldība
Skolas iela 7, Aksnīte, Aksnītes novads, LV-5208
akniste@akniste.lv

Alojas novada pašvaldība
Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV-4064;
dome@aloja.lv

Alsungas novada pašvaldība
Pils ielā, Alsungā, Alsungas novadā, LV-3306;
dome@alsunga.lv

Amatas novada pašvaldība
„Ausmas”, Drabešu pagasts, Amatas novads, LV-4101;

amatasdome@and.lv

Apes novada pašvaldība
Stacijas ielā 2, Ape, Apes novadā, LV-4337;
dome@ape.lv

Auces novada pašvaldība
Jelgavas ielā 1, Auce, Auces novadā, LV-3708;
dome@dome.auce.lv

Ādažu novada pašvaldība
Gaujas ielā 33A, Ādaži, Ādažu novadā, LV-2164;
dome@adazi.lv

Baltinavas novada pašvaldība
Kārsavas ielā 16,Baltinavā, Baltinavas novadā, LV-4594;
dome@baltinava.lv

Beverīnas novada pašvaldība
„Pagastmāja”, Murmuiža, Kauguru pagastā, Beverīnas novads, LV-4224;
pasvaldība@beverina.lv

Brocēnu novada pašvaldība
Lielcieceres ielā 3, Brocēnos, Brocēnu novadā, LV-3851;
dome@broceni.lv

Carnikavas novada pašvaldība
Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
dome@carnikava.lv

Cesvaines novada dome
Pils ielā 1A, Cesvainē, Cesvaines novadā, LV-4871;
dome@cesvaine.lv

Ciblas novada pašvaldība
Domes namā, Blontos, Blontu pagastā, Ciblas novadā, LV-5706;
ciblasnovads@ciblasnovads.lv

Dagdas novad pašvaldība
Alejas ielā 4, Dagdā, Dagdas novadā, LV-5674;
dome@dagda.lv

Daugavpils novada pašvaldība
Rīgas ielā 2, Daugavpilī, LV-5401;
dome@dnd.lv

Dundagas novada pašvaldība
Pils ielā 5-1, Dundagā, Dundagas pagastā, Dundagas novadā, LV-3270;
dome@dundaga.lv

Grobiņas novada  pašvaldība
Lielā ielā 76, Grobiņā, Grobiņas novadā, LV-3430;
dome@grobinasnovads.lv

Ilūkstes novada pašvaldība
Brīvības ielā 7, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447;
dome@ilukste.lv

Inčukalna novada pašvaldība
Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novadā, LV-2141;
dome@incukalns.lv

Jaunpiebalgas novada pašvaldība
Gaujas ielā 4, Jaunpiebalgā, Jaunpiebalgas pagastā, Jaunpiebalgas novadā, LV-4125;
padome@jaunpiebalga.lv

Jaunpils novada dome
“Ērģelnieki”, Jaunpils ciems, Jaunpils pagasta, Jaunpils novads, LV-3145;
pasvaldiba@jaunpils.lv

Jelgavas novada pašvaldība
Pasta ielā 37, Jelgavā, LV-3001 dome@jelgavasnovads.lv,

Kandavas novada dome
Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novadā, LV – 3120;
dome@kandava.lv

Kocēnu novada pašvaldība
Alejas ielā 8, Kocēni, Kocēnu pagasts, Kocēnu novadā, LV-4220;
info@kocenunovads.lv

Ķekavas novada pašvaldība
Gaismas iela 19, k.9-1, Ķekava, Ķekavas novads, LV-2123;
novads@kekava.lv

Lielvārdes novada  pašvaldība
Raiņa ielā 1a, Lielvārdē, Lielvārdes novadā, LV-5070;
dome@lielvarde.lv

Lubānas novada pašvaldība
Tilta ielā 11, Lubānā, Lubānas novadā, LV-4830;
pasts@lubana.lv

Naukšēnu novada pašvaldība
„Pagasta namā”, Naukšēnos, Naukšēnu pagastā, Naukšēnu novadā, LV-4244;
dome@naukseni.lv

Neretas novada pašvaldība
Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas novadā LV-5118;
dome@neretasnovads.lv

Nīcas novada pašvaldība
Bārtas ielā 6, Nīcā, Nīcas pagastā, Nīcas novadā, LV-3473;
dome@nica.lv

Ozolnieku novada pašvaldība
Stadiona ielā 10, Ozolniekos, Ozolnieku novadā, LV-3018;
ozolnieki@ozolnieki.lv

Pārgaujas  novada pašvaldība
„Iktēs”, Stalbē, Stalbes pagastā, Pārgaujas novadā, LV- 4151;
pargaujasnovads@pargaujasnovads.lv

Pāvilostas novada pašvaldība
Dzintaru iela73, Pāvilostas novads, LV-3463;
Ēka”Pagastmāja”, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads, LV-3463;
dome@pavilosta.lv

Pļaviņu novada pašvaldība
Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, LV-5120;
dome@plavinas.lv

Raunas novada  pašvaldība
Vidzemes ielā 2, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, LV-4131;
novadadome@rauna.lv

Riebiņu novad  pašvaldība
Saules ielā 8, Riebiņos, Riebiņu novadā, LV-5326;
riebini@riebini.lv

Rojas novada pašvaldība
Zvejnieku ielā 3, Rojā, Rojas novadā, LV-3264;
Agnese.veckagane@roja.lv

Rucavas novada pašvaldība
„Pagastmājā”, Rucavā, Rucavas novadā, LV-3477;
dome@rucava.lv

Rugāju novada  pašvaldība
Kurmenes ielā 48, Rugāji,
Rugāju pagasts, Rugāju novadā, LV-4570;
dome@rugaji.lv

Rundāles novada pašvaldība
Pilsrundāle 1, Rundāles pagasts, Rundāles novadā, LV-3921
dome@rundale.lv

Rūjienas novada  pašvaldība
Adrese: Raiņa ielā 3, Rūjienā, Rūjienas novadā, LV-4240;
rujiena@rujiena.lv

Salacgrīvas novada pašvaldība
Smilšu ielā 9, Salacgrīva, Salacgrīvas novadā, LV-4033;
dome@salacgriva.lv

Salas  novada pašvaldība
Susējas iela 9, Salas ciems, Salas pagasts, Salas novads, LV-5230;
Salaspag@Salas.lv.lv

Salaspils novada dome
Līvzemes iela 8, Salaspils pilsēta, Salaspils novads, LV-2169
dome@salaspils.lv

Saulkrastu novada pašvaldība
Raiņa ielā 8, Saulkrasti, Saulkrastu novadā, LV-2160;
dome@saulkrasti.lv

Sējas novada pašvaldība
„Jēņi”, Sējas novadā, LV-2142;
dome@seja.lv

Skrundas novada pašvaldība
Raiņa ielā 11, Skrundā, Skrundas novadā, LV-3326;
dome@skrunda.lv

Smiltenes novada dome
Dārza ielā 3, Smiltenē,
Smiltenes novadā, LV-4729;
dome@smiltene.lv

Stopiņu novada pašvaldība
Institūta ielā 1a, Ulbroka, Stopiņu novadā, LV-2130
novada.dome@stopini.lv

Strenču novada  pašvaldība
Valkas ielā 16, Strenči, Strenču novadā, LV-4730;
dome@strencunovads.lv

Tērvetes novada pašvaldība
„Zelmeņi”, Tērvetes pagasts, Tērvetes novads, LV-3730;
tervetesnd@zemgale.lv

Tukuma novada dome
Talsu iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101
dome@tukums.lv;

Vaiņodes novada  pašvaldība
Raiņa ielā 23a, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, LV-3435;
projekti@vainode.lv

Varakļānu novada pašvaldība
Rīgas ielā 13, Varakļānos, Varakļānu novadā, LV-4838;
varaklani@varaklani.lv

Viesītes novada pašvaldība
Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novadā, LV-5237
dome@viesīte.lv

Viļakas novada pašvaldība
Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583;
dome@vilaka.lv

Viļānu novada pašvaldība
Kultūras laukumā 1A, Viļānos, LV-4650;
novads@vilani.lv

 

1. Apbedīšanas pabalsts;

2. Bezdarbnieka pabalsts ( gadījumos , kad nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti);

3. Bērna invalīda kopšanas pabalsts;

4. Bērna kopšanas pabalsts;

5. Bērna piedzimšanas pabalsts;

6. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai;

7. Ģimenes valsts pabalsts;

8. Invaliditātes pensijas piešķiršana un pārrēķins (gadījumos, kad nav jāiesniedz  apdrošināšanas apliecinoši dokumenti);

9. Maternitātes pabalsts;

10. Pabalsts invalīdam, kuram  nepieciešama kopšana;

11. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai invalīdam, kuram ir apgrūtināta pārvietošanās;

12. Paternitātes pabalsts;

13. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas;

14. Slimības pabalsts;

15. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījumu plāna maiņa;

16. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka reģistrācija un ieguldījumu  plāna izvēle;

17. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts;

18. Vecāku pabalsts;

19. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (pensionāram);

20. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;

21. Informācija par reģistrēto darba stāžu (līdz 1996. gadam);

22. Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru;

23. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;

24. Informācija par VSAA ieturēto ienākuma nodokli;

25. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru;

26. Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts;

27. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa)līdzekļu pārvaldītāja un ieguldījuma plāna maiņu;

28. Informācija par izmaksātajiem pabalstiem/pensijām/atlīdzībām un ieturēto ienākumu nodokli;

29. Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu;

30. Informācija par valsts fondēto pensiju shēmas dalībnieka reģistrāciju un ieguldījuma plāna izvēli;

31. Informācija par ieturējumiem no izmaksājamās pensijas/pabalsta/atlīdzības;

32. Vecuma pensijas pārrēķins sakarā ar uzkrāto pensijas kapitālu periodā pēc pensijas piešķiršanas/pārrēķināšanas;

33. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa;

34. Klienta nāves gadījumā nesaņemtās pensijas/pabalsta/ atlīdzības izmaksa.

Ērgļi
Rīgas ielā 10, Ērgļi,
Ērgļu novads, LV-4840,
tālr. 64871297
ergli@ergli.lv
  1. Apbedīšanas pabalsts;
  2. Vienreizējs pabalsts mirušā pensionāra laulātajam (likuma „Par valsts pensijām” noteiktās valsts pensijas saņēmējam);
  3. Mirušā pensijas/pabalsta/atlīdzības saņēmēja nesaņemtā;
  4. Bērna piedzimšanas pabalsts (dokumentuspieņem bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai gadījumos, ja bērna vecāki nedzīvo/nedzīvoja vai nestrādā/nestrādāja citā Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī);
  5. Personas datu/adreses maiņa;
  6. Pensijas/pabalsts/atlīdzības ieskaitīšana kontā;
  7. Darba nespējas pabalsts;
  8. Maternitātes pabalsts;
  9. Paternitātes pabalsts.
Rīgas dome
Rīgas Dzemdību nams
Miera ielā 45
www.dzemdibu-nams.lv

Rīgas Austrumu dzimtsarakstu nodaļa Aglonas ielā 4b

Rīgas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa Dzirciema ielā 24/26

Rīgas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Zemgaļu ielā 1

Rīgas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Rūpniecības ielā 21

Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa Brīvības ielā 86

       Bērna piedzimšanas pabalsts

 

Publicēšanas datums: [06.04.2018]