Direktors


Inese Šmitiņa
Tālr. 67011838
E-pasts: Inese.Smitina@vsaa.gov.lv

Izglītība

Latvijas valsts universitātes Ekonomikas fakultātes diploms, ar Akadēmiskās informācijas centra lēmumu
pielīdzināts profesionālā maģistra grādam ekonomista  kvalifikācijā

Darba pieredze

Kopš 2004.gada janvāra – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktore
1998.-2003.gads – bezpeļņas organizācijas valsts akciju sabiedrības „Valsts sociālās apdrošināšanas
aģentūra” ģenerāldirektore
1996.-1997.gads – Valsts Sociālā apdrošināšanas fonda  direktore
1994.-1996.gads – Valsts Sociālā apdrošināšanas fonda  direktora vietniece
1991.-1994.gads – Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta direktora vietniece
1990.gadā – Sociālās nodrošināšanas ministrijas Ekonomikas pārvaldes priekšnieka vietniece
1986.-1989.gads – Sociālās nodrošināšanas ministrijas ekonomiste

Apbalvojumi

1998.gadā Latvijas Republikas Ministru Kabineta Atzinības raksts
2006.gadā Labklājības ministrijas Atzinības raksts
2006.gadā Vācijas Federatīvās Republikas Nopelnu ordeņa Nopelnu krusts
2010.gadā Ministru Prezidenta Pateicības raksts
2018.gadā piešķirta Atzinības krusta III šķira un iecelta par ordeņa komandieri

Publicēšanas datums: [20.06.2019]