Direktores vietnieces

Maija Groduma
Tālr.67013641
E-pasts: Maija.Groduma@vsaa.gov.lv

Izglītība

Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāte (iegūtā vēsturnieka kvalifikācija ar Akadēmiskās informācijas
centra lēmumu  pielīdzināta profesionālā maģistra grādam) un Juridiskajā fakultāte, kur iegūta jurista kvalifikācija

Darba pieredze

Kopš 2007.gada 1.janvāra Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktora vietniece
01.07.2004. – 2007. gads – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Juridiskā departamenta vadītāja
1996.-30.06.2004. gads – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Apdrošināšanas uzraudzības daļas vadītāja
1994-1995. gads – Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta Pabalstu daļas vadītāja
1992. -1993.gads – Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona sociālās apdrošināšanas pārvaldes priekšniece
1991.-1992.gads – Rīgas pilsētas Oktobra rajona izpildkomitejas Sociālās nodrošināšanas nodaļas vadītāja vietniece
1985.-1991.gads – Rīgas pilsētas Oktobra rajona izpildkomitejas Sociālās nodrošināšanas nodaļas informācijas
automatizētās apstrādes inženiere

Ilze Andersone
Tālr. 67013610
E-pasts: Ilze.Andersone@vsaa.gov.lv

Izglītība

Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā, uzņēmuma un
iestāžu vadītāja kvalifikācija

Darba pieredze

Kopš 2015.gada 22.aprīļa – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktores vietniece
2013.-2015.gads – Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļas vadītāja
2008.-2013.gads – Rīgas pilsētas Zemgales reģionālās nodaļas Zemgales Pabalstu daļas vadītāja
2004.-2008.gads – Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas nodaļas Klientu apkalpošanas daļas vecākā inspektore
1998.-2004.gads – Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Rīgas pilsētas Zemgales filiāles klientu apkalpošanas daļas inspektore

Publicēšanas datums: [11.06.2020]