VSAA pabeigusi krīzes gados piešķirto pensiju pārskatīšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) pabeigusi pensiju pārskatīšanu personām, kas pensijā devās krīzes gados. No 2016. līdz 2018.gadam VSAA pārskatīja 147,6 tūkstošus saskaņā ar likumu Par valsts pensijām piešķirto vecuma, apgādnieka zaudējuma un izdienas pensiju, kas piešķirtas vai pārrēķinātas no 2010. līdz 2015.gadam.

Pensiju pārskatīšana tika veikta, lai personas, kuras pensionējās krīzes laikā, nesaņemtu  mazāku pensiju, nekā personas ar tādu pašu darba stāžu, sociālās apdrošināšanas  iemaksām un vecumu, kas pensionējušās ekonomiskās izaugsmes gados. Atšķirību novēršanai pensijas aprēķināšanai piemērotie kapitāla indeksi, kas bija noteikti no 2009. līdz 2015.gadam, tika aizstāti ar skaitli „1”.

Pārskatīto vecuma pensiju  apmērs palielinājās vidēji par 33,87 eiro. Pensiju apmēri pieauga no dažiem centiem līdz pat 900 eiro. 20 procentiem personu vecuma pensiju apmērs pēc pārskatīšanas nemainījās. Pensiju apmēri nemainījās gadījumos, kad pensijas aprēķinātas no mazām sociālās apdrošināšanas iemaksām vai vecuma pensija piešķirta citas pensijas vietā piemēram, invaliditātes pensijas vietā piešķirta vecuma pensija, saglabājot invaliditātes pensijas apmēru.

Lielāks pieaugums bija izdienas pensijām, kas palielinājās vidēji par 56 eiro, savukārt pārskatīto apgādnieka zaudējuma pensiju apmērs vidēji palielinājās par 22 eiro. Pensijas palielinājumu ietekmēja apdrošināšanas iemaksas – jo lielākā apmērā tās bija veiktas, jo lielāks bija pensijas pieaugums pēc pensijas pārskatīšanas.

Publicēšanas datums: [08.11.2018]