VSAA Bērna adopcijas pabalsta izmaksu nodrošinās līdz 1.oktobrim

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) informē ka no 2019.gada 1.jūlija adoptētājiem ir tiesības uz jaunu valsts sociālo pabalstu – bērna adopcijas pabalstu.

Lai VSAA varētu veikt nepieciešamās izmaiņas informācijas sistēmās, saskaņā ar Valsts sociālo pabalstu likuma Pārejas noteikumu 28.punktu ir noteikts pārejas posms – līdz 2019.gada 1.oktobrim.

VSAA  informē, ka lēmumi par bērna adopcijas pabalstu piešķiršanu tiks pieņemti un piešķirto pabalstu izmaksa par periodu no 2019.gada 1.jūlija tiks nodrošināta ne vēlāk kā līdz 2019.gada 1.oktobrim.

Piemēram, ja pabalsts pienāksies no 1.jūlija, tad par jūliju, augustu un septembri, proti, par visiem trim mēnešiem pabalstu izmaksās līdz 1.oktobrim, kam turpmāk sekos regulāra pabalsta ikmēneša izmaksa.

Lai saņemtu jauno bērna adopcijas pabalstu, jāiesniedz iesniegums VSAA. Ja pabalsta piešķiršanai nepieciešamie dokumenti nebūs VSAA rīcībā, VSAA par to informēs iesniegumu iesniedzējus.

Publicēšanas datums: [08.08.2019]