VFPS līdzekļu pārvaldītāji piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs Luminor Asset Management IPAS no 2018. gada 23.aprīļa piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „Luminor Progresīvais ieguldījumu plāns”.

Ieguldījumu plāns ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījums akciju fondos līdz 75% no aktīviem. Ieguldījumi akcijās ir saistīti lielākām svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami gados jaunākiem cilvēkiem. Šajā ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa ir 0,80% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa netiek ieturēta.

VFPS līdzekļu pārvaldītājs IPAS „Indexo” no 2018.gada 23.aprīļa piedāvā jaunu ieguldījumu plānu „INDEXO Konservatīvais 55+”.

Ieguldījumu plāns ir ar konservatīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījumi akciju fondos netiek veikti.

Līdzekļi tiek pārvaldīti pasīvi, līdzekļus iegulda obligāciju indeksiem piesaistītos ieguldījumu fondos, un pārvaldītājs tur šos ieguldījumus ilgtermiņā. Plānam ir zemāks risks (svārstīgums), tādēļ arī zemāks potenciālais ienesīgums. Šajā ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa ir 0,60% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa netiek ieturēta.

Ar informāciju par visiem līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plāniem var iepazīties  www.manapensija.lv sadaļā Pensiju 2.līmenis -> Ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzētā pamatinformācija.

Kurš šobrīd ir Jūsu līdzekļu pārvaldītājs un cik liels ir Jūsu uzkrājums VFPS, iespējams noskaidrot portālā www.latvija.lv, pieprasot izziņu: „Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts ” .

 

 

Publicēšanas datums: [02.05.2018]