VFPS līdzekļu pārvaldītāji „CBL Asset Management” un „INVL Asset Management” piedāvā jaunus ieguldījumu plānus

Valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) līdzekļu pārvaldītājs „CBL Asset Management” IPAS no 2018. gada 21. maija piedāvā esošajiem un potenciālajiem VFPS dalībniekiem jaunu ieguldījumu plānu „CBL dzīves cikla plāns Millennials”.

Ieguldījumu plāns ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījums akciju fondos līdz 75% no aktīviem. Ieguldījumi akcijās ir saistīti lielākām svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami gados jaunākiem cilvēkiem. Šajā ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa ir 0,50% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa netiek ieturēta.

VFPS līdzekļu pārvaldītājs IPAS „INVL Asset Management” no 2018.gada 21. maija piedāvā jaunu ieguldījumu plānu „INVL INDEX.LV”.

Ieguldījumu plāns ir ar aktīvo ieguldīšanas politiku – ieguldījums akciju fondos līdz 50% no aktīviem. Ieguldījumi akcijās ir saistīti lielākām svārstībām. Aktīvie plāni ir ieteicami gados jaunākiem cilvēkiem. Šajā ieguldījumu plānā maksājuma pastāvīgā daļa ir 0,50% gadā, bet maksājuma mainīgā daļa netiek ieturēta.

Ar informāciju par visiem līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plāniem var iepazīties  www.manapensija.lv sadaļā Pensiju 2.līmenis -> Ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzētā pamatinformācija.

Kurš šobrīd ir Jūsu līdzekļu pārvaldītājs un cik liels ir Jūsu uzkrājums VFPS, iespējams noskaidrot portālā www.latvija.lv, pieprasot izziņu: „Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts ” .

Publicēšanas datums: [22.05.2018]