Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 2016.gadā

Minimālais iemaksu objekta apmērs

Maksimālais iemaksu objekta apmērs

4 440 eiro gadā / 370 eiro mēnesī

48 600 eiro gadā

attiecas uz pašnodarbinātajiem un brīvprātīgi apdrošinātajām personām (izņemot mikrouzņēmumu darbiniekus)

attiecas uz darba ņēmējiem, pašnodarbinātajiem un brīvprātīgi apdrošinātajām personām

Solidaritātes nodoklis

No 2016.gada 1.janvāra tiek ieviests jauns nodoklis – solidaritātes nodoklis.

Solidaritātes nodoklis jāmaksā tikai par tiem darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem, kuru ienākumi pārsniedz valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu objekta maksimālo apmēru – 48 600 eiro gadā.

Solidaritātes nodokļa likme ir attiecīgajam apdrošinātās personas statusam atbilstošā obligāto iemaksu likme. Vispārējā gadījumā tie ir 34,09%.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nodrošinās aprēķinātā un samaksātā solidaritātes nodokļa uzskaiti un ieskaitīšanu valsts pamatbudžetā.

Samaksātais solidaritātes nodoklis netiks ņemts vērā, nosakot sociālās apdrošināšanas pakalpojuma apmēru.4

Publicēšanas datums: [27.03.2018]