Turpmāk valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto valsts kapitāla daļu turētāja būs Privatizācijas aģentūra

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) ir nodevusi VAS „Privatizācijas aģentūra” (PA) valsts speciālajam budžetam nodotās valsts kapitāla daļas 29 uzņēmumos. Kapitāla daļu nodošanu PA līdz 2015. gada 1. jūlijam paredzēja Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma Pārejas noteikumi.

PA ir pārņēmusi turējumā no VSAA valsts kapitāla daļas 29 uzņēmumos, kas nodotas valsts pensiju speciālajam budžetam, un ar Ministru kabineta lēmumu ir pārdodamas. Valsts līdzdalība šo uzņēmumu pamatkapitālā svārstās no 0,34 līdz 14,75%, turklāt 7 no 29 uzņēmumiem ir maksātnespējīgi vai likvidējami. Atbilstoši likumam PA veiks pārņemto valsts kapitāla daļu pārdošanu, un ieņēmumi no valsts kapitāla daļu pārdošanas tiks pārskaitīti valsts pensiju speciālajam budžetam.

Jau iepriekš Ministru kabinets bija lēmis par valsts kapitāla daļu pārdošanu, pamatojoties uz Pārresoru koordinācijas centra izstrādāto ziņojumu par valsts līdzdalības kapitālsabiedrībās izvērtējuma rezultātiem. 2013. gada nogalē VSAA un PA vienojās par sadarbību, pārdodot VSAA turējumā esošās valsts pensiju speciālajam budžetam nodotās valsts kapitāla daļas 37 uzņēmumos. Saskaņā ar noslēgto līgumu PA ir veiksmīgi pabeigusi 12 uzņēmumu valsts kapitāla daļu un daļas no AS „Valmieras stikla šķiedra” akcijām pārdošanu, valsts pensiju speciālajā budžetā pārskaitot 1 413 728 eiro.

VSAA turējumā palikušas piecu uzņēmumu kapitāla daļas: „Latvijas kuģniecība”, „Valmieras stikla šķiedra”, „Grindeks”,  un maksātnespējīgās „Rīgas alus darītava „Vārpa””  un „Liepājas metalurgs”. Par šo uzņēmumu valsts kapitāla daļu pārdošanu un attiecīgu valsts kapitāla daļu turētāja maiņu vēl jālemj Ministru kabinetam.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]