Sākusies jauna parauga pensionāra apliecību izsniegšana

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA)  nodaļās ir uzsākta jauna parauga pensionāra apliecību izsniegšana. Jaunajai  apliecībai ir nedaudz mazāks izmērs un aģentūras logo „VSAA” hologrammās ir aizstāts ar mazā valsts ģerboņa attēlu. To paredz grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 7.februāra noteikumos Nr.105 „Pensionāru apliecību izsniegšanas kārtība”.

Visas līdz šim izsniegtās vecā parauga pensionāra apliecības ir derīgas un izmantojamas arī turpmāk. Ja persona vēlas, tad vecā parauga apliecību var nomainīt pret jauno.

Pensionāra  apliecību izsniedz jebkura VSAA nodaļa, neatkarīgi no pensijas saņēmēja deklarētās dzīves vietas. Apliecību var pieprasīt vienlaikus ar vecuma pensijas pieprasīšanu, bet tā tiks izsniegta pēc tam, kad tiks pieņemts lēmums par vecuma pensijas piešķiršanu.

Pieteikties pensionāra apliecības saņemšanai var ne tikai klātienē VSAA nodaļā, bet arī pa pastu, nosūtot iesniegumu pensionāra apliecības saņemšanai un fotogrāfiju, kas atbilst normatīvajos aktos par personu apliecinošiem dokumentiem personas attēlam noteiktajām prasībām.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]