Rīdziniekiem valsts un pašvaldības bērna piedzimšanas pabalstu pieprasīšana vienuviet

Visās Rīgas dzimtsarakstu nodaļās, reģistrējot jaundzimušo, var aizpildīt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai (VSAA) adresētu iesniegumu bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai.

Līdz šim VSAA un Rīgas domes sadarbības ietvaros šāda iespēja bija tikai  Rīgas Dzemdību namā izvietotajā dzimtsarakstu nodaļā, kur tika  nodrošināta agrāk nebijusi iespēja – vienlaicīgi sagatavot iesniegumus, lai saņemtu gan Rīgas pašvaldības pabalstu jaundzimušā aprūpei, gan VSAA izmaksāto bērna piedzimšanas pabalstu. Pagājušā gadā katru mēnesi Rīgas Dzemdību namā saņemti  vidēji 230 jauno vecāku iesniegumi, kas liecina, ka  klientam ir ērti un izdevīgi vienuviet iesniegt pieprasījumu vairākiem ar konkrētu dzīves situāciju saistītiem pakalpojumiem. Latvijā kopumā pērn vidēji mēnesī piešķirti 1800 bērna piedzimšanas pabalsti.

Valsts garantētais bērna piedzimšanas pabalsts, ko piešķir VSAA no bērna astotās dzīvības dienas, ir 421,17 eiro. Pabalstu pieškir vienam no jaundzimušā  vecākiem  un ieskaita iesniegumā norādītajā  kredītiestādes kontā.

VSAA aicina jaunos vecākus taupīt laiku un izmantot iespēju reizē ar bērniņa reģistrēšanu iesniegt VSAA adresētu  iesnieguma bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai sekojošās Rīgas dzimtsarakstu nodaļās:

Rīgas Dzemdību nams Miera ielā 45

Rīgas Austrumu dzimtsarakstu nodaļa Aglonas ielā 4b

Rīgas Pārdaugavas dzimtsarakstu nodaļa Dzirciema ielā 24/26

Rīgas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Zemgaļu ielā 1

Rīgas Ziemeļu dzimtsarakstu nodaļa Rūpniecības ielā 21

Rīgas pilsētas dzimtsarakstu nodaļa Brīvības ielā 86

Publicēšanas datums: [27.03.2018]