Pieredzes apmaiņa Zviedrijas un Norvēģijas sociālās apdrošināšanas iestādēs

Projekta „Nordic-Baltic Mobility and Network Programme for Public Administration 2017” ietvaros Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) trīs pārstāvji septembrī un oktobrī pieredzes apmaiņas nolūkā apmeklēja Zviedrijas sociālās apdrošināšanas aģentūru (Försäkringskassan) un Norvēģijas darba un labklājības dienestu (NAV).

Projekta mērķis ir veicināt pārrobežu sadarbību, uzlabot pieredzes apmaiņu un labo praksi klientu apkalpošanā, dokumentu pārvaldībā, digitalizācijas jautājumos, personāla motivēšanā un apmācību organizēšanā, dalīties arī pieredzē par informācijas drošību un personas datu aizsardzību.

Zviedrijas un Norvēģijas sociālās  apdrošināšanas iestādes Latvijas pārstāvjus iepazīstināja ar klientu apkalpošanas centru darbību un pakalpojumu digitalizācijā paveikto. Zviedrijas sociālās apdrošināšanas aģentūra ir izcils piemērs e-pakalpojumu izmantošanā. Savukārt Norvēģijas  darba un labklājības dienests klientu apkalpošanā akcentē telefonisko saziņu ar klientiem. Abas iestādes iegulda lielu darbu darbinieku apmācīšanā, tieši darbiniekus un viņu kompetenci atzīmējot kā nozīmīgāko faktoru kvalitatīvai un efektīvai pakalpojumu sniegšanai. Radniecīgo iestāžu pārstāvji dalījās pieredzē arī par personu datu aizsardzības jautājumiem, par sociālo tīklu un informatīvo kampaņu izmantošanu iedzīvotāju informēšanā, par ikdienas darba organizēšanas un pārvaldības metodēm.

Īstenotā projekta vadītāja, VSAA Pabalstu metodiskās vadības daļas vecākā eksperte Iveta Suraka atzīst, ka Zviedrijas un Norvēģijas sociālās  apdrošināšanas iestādes ir veikušas lielu ieguldījumu pakalpojumu digitalizācijas jomā, lai šobrīd varētu baudīt tā augļus. Klienti ērti var reģistrēties savā iestādes kontā, pieprasīt pakalpojumus elektroniski un sekot līdzi iestādes pieņemtajiem lēmumiem un informācijai. VSAA līdzīgi jātiecas uz mūsdienīgu pakalpojumu sniegšanu, piedāvājot saviem klientiem plašākas un ērtākas e-pakalpojumu iespējas.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]