Pensijas 2018.gadā

2018.gadā pensijas vecums būs 63 gadi un 3 mēneši, pensijas vecums priekšlaicīgas pensionēšanās gadījumā 61 gads un 3 mēneši.

Piešķirot vecuma pensiju 2018.gadā, kapitāla indekss, kuru izmantos pensijas sākuma kapitāla un periodā no 1996.gada līdz 2016.gadam uzkrātā pensijas kapitāla aktualizācijai, būs 1,0786.

2018.gadā tiks pārskatītas 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā piešķirtās un pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, veicot piemēroto kapitāla indeksu izlīdzināšanu.

Pensiju pārskatīšana notiks automātiski, iesniegums nav nepieciešams. Ja, pārskatot pensiju, pensijas apmērs palielināsies, pensijas starpību no 2018.gada 1.janvāra VSAA izmaksās ne vēlāk kā septembrī.

2018. gadā ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamais minimums pensijām  būs 250 eiro mēnesī, bet IIN likme pensijām līdz 1667 eiro mēnesī būs 20%, savukārt par to daļu, kas ir virs, – 23%.

No 2018.gada 1.jūlija palielinās piemaksas pie valsts pensijas apmēru par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksa par stāža gadu būs 1,50 eiro, ja līdz 1995.gada 31.decembrim bija gan sasniegts pensijas vecums, gan piešķirta vecuma vai invaliditātes pensija.

Piemaksas palielināšana notiks automātiski, iesniegums nav nepieciešams. Ja pēc 1996.gada 1.janvāra vecuma vai invaliditātes pensija piešķirta no jauna, piešķirtās piemaksas apmērs nemainīsies.

No 2018.gada 1.oktobra vecuma pensiju indeksācijas lielums būs atkarīgs no kopējā apdrošināšanas stāža. Ja apdrošināšanas stāžs būs līdz 29 gadiem, tad pensiju indeksēs, ņemot vērā 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, ja no 30 līdz 39 gadiem – 60%, ja 40 un vairāk gadu –  70%.

Pensiju, kura piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un smagos darba apstākļos un apdrošināšanas stāžs būs līdz 39 gadiem, indeksēs, ņemot vērā 60% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, bet, ja  apdrošināšanas  stāžs būs 40 un vairāk gadu – 70%.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]