Par pārskatītās pensijas apmēru

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) turpina no 2016.gada 1.janvāra pārskatīt 2010.gadā piešķirtās vai pārrēķinātās vecuma, izdienas un apgādnieka zaudējuma pensijas, pensijas kapitālam (izņemot 2.pensiju līmenī uzkrāto kapitālu) piemērojot koriģētos algu indeksus.

Tiem pensionāriem, kuriem pensijas apmērs pēc pārskatīšanas ir palielinājies, VSAA uz pensionāra deklarētās dzīves vietas adresi nosūtīs lēmumu par jauno pensijas apmēru.

VSAA vērš uzmanību, ka jaunajā pensijas apmērā nav ietverta iepriekš piešķirtā piemaksa pie pensijas par darba stāžu līdz 1995.gada 31.decembrim. Piemaksa netiek pārskatīta, un tāpēc lēmumā tā nav norādīta. Iepriekš piešķirtā piemaksa pie pensijas arī turpmāk tiks izmaksāta vienlaicīgi ar pārskatīto pensiju.

Piemēram, ja pensionārs līdz šim ik mēnesi saņēma 200 eiro, no kuriem 180 eiro bija pensija, bet 20 eiro piemaksa, tad lēmumā norādītā pārskatītā summa attiecas tikai uz pensiju. Ja pensijas pārskatīšanas rezultātā pensijas apmērs palielinājies par 5 eiro, tad šis jaunais apmērs, kas ir 185 eiro, tiek norādīts VSAA lēmumā. Bet izmaksāti turpmāk ik mēnesi tiks 185 eiro kopā ar 20 eiro piemaksu, tātad kopā 205 eiro.

Pensijas saņēmējiem, kuriem pensija un piemaksa pārsniedz ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN) neapliekamo minimumu 235 eiro mēnesī, (ja nav papildu atvieglojumi), no summas, kas pārsniedz neapliekamo minimumu, VSAA ietur iedzīvotāju ienākuma nodokli 23 procentu apmērā.

Piemēram, ja pensionārs saņēma 232 eiro (212 eiro pensija + 20 eiro piemaksa), tad lēmumā var redzēt, kā palielinājusies pensija bez piemaksas. Piemēram, lēmums apliecina, ka pēc pārskatīšanas tā būs 218 eiro. Kopumā pensija būs 218 +20, tātad 238eiro. No summas 3 eiro tiks ieturēts IIN 0,69 eiro. Izmaksājamā summa 237,31 eiro, līdz ar to kopējā pensijas un piemaksas summa būs palielinājusies par 5,31 eiro.

Jāņem vērā, ka pensijas apmēra palielinājums pēc pensijas pārskatīšanas katram ir individuāls. Tas var būt, sākot no dažiem centiem līdz vairākiem eiro.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]