Par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu Krievijas pensijām

Turpmāk Latvijā dzīvojošajiem Krievijas pensionāriem, kuriem Krievijas pensijas tiek izmaksātas ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) starpniecību, vairs nevajadzēs vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) apliecinājuma par nodokļa atbrīvojuma piemērošanu saņemšanai, lai pēc tam šo apliecinājumu iesniegtu VSAA.

VSAA ir vienojusies ar VID par informācijas apmaiņu starp abām iestādēm, lai VSAA, neiesaistot pensijas saņēmējus, saņemtu VID apliecinājumus par iedzīvotāju ienākuma nodokļa atbrīvojuma piemērošanu Krievijas pensijām, kas tiek izmaksātas ar VSAA starpniecību. Pamatojoties uz saņemto informāciju no VID, VSAA, izmaksājot Krievijas pensiju, neieturēs iedzīvotāju ienākuma nodokli.

Minēto nodokļa atbrīvojumu Krievijas pensijai paredz Latvijas Republikas valdības un Krievijas Federācijas valdības līgums par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma un kapitāla nodokļiem, nosakot, ka Krievijas pensija apliekama ar nodokli tikai Krievijā.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]