Par juridiskās personas pilnvaru apbedīšanas pabalsta pieprasīšanai

Ja apbedīšanas pabalstu pieprasa juridiska persona, bet iesniegumu aizpilda juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, juridiskajai personai VSAA jāiesniedz pilnvara. VSAA aicina uzņēmējus izmantot šādas pilnvaras paraugu, kas pieejams šeit. Pilnvarā jābūt norādītam, kādas darbības juridiskas personas vārdā var veikt pilnvarotā persona. Lai pilnvarai būtu juridisks spēks, tai jābūt noformētai saskaņā ar Dokumentu juridiskā spēka likumā noteikto.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]