Par invaliditātes pensiju pārrēķināšanu no 1.jūlija

No 2015.gada 1.jūlija ir stājušies spēkā grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, kas precizē un pilnveido invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību I un II invaliditātes grupas maiņas gadījumā, ja invaliditātes pensijas saņēmējs līdz invaliditātes grupas maiņai ir bijis darba ņēmējs un par viņu veiktas sociālās iemaksas.

Turpmāk, ja invaliditātes pensijas saņēmējam mainīsies invaliditātes grupa uz I vai II  grupu, tad invaliditātes pensija tiks pārrēķināta, ņemot vērā arī personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par papildus nostrādātajiem mēnešiem pēc invaliditātes pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas).

Invaliditātes pensiju pārrēķinās bez personas iesnieguma, pamatojoties uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas sniegto informāciju par invaliditātes grupas maiņu, un uz VSAA rīcībā esošo informāciju par personas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu par papildus nostrādātajiem mēnešiem pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas).

Līdz šim invaliditātes pensiju par papildus uzkrāto apdrošināšanas periodu pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) pārrēķināja tikai pēc personas pieprasījuma un ne biežāk kā reizi gadā.

Tāpat no 2015.gada 1.jūlija I un II invaliditātes grupas pensijas saņēmējiem, kuriem invaliditātes grupa nemainās, bet kuri pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) ir bijuši darba ņēmēji un par kuriem veiktas sociālās iemaksas, ir iespēja pārrēķināt piešķirto (pārrēķināto) invaliditātes pensiju pēc izdevīgākiem nosacījumiem.

Turpmāk I un II grupas invaliditātes pensijas saņēmējiem, aprēķinot pensijas pārrēķina daļu par papildus uzkrāto apdrošināšanas periodu, koeficienta 0,1 vietā tiks izmantoti koeficients 0,45 – I grupas invalīdiem un koeficients 0,4 – II grupas invalīdiem.

Šajā gadījumā invaliditātes pensiju pārrēķina, pamatojoties uz personas pieprasījumu,  bet ne biežāk kā reizi gadā.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]