No 2015.gada 1.janvāra paplašinās valsts atbalsta ar celiakiju slimiem bērniem saņēmēju loks

No 2015.gada 1.janvāra valsts atbalstu piešķirs un izmaksās ar celiakiju slimiem bērniem neatkarīgi no tā, vai bērnam ir noteikta invaliditāte un kādu iemeslu dēļ tā noteikta.

Tāpat atbalstu piešķirs un izmaksās arī ar celiakiju slimiem bērniem, kas pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādēs un nav vecāki par 20 gadiem vai studē augstskolā dienas nodaļā un nav vecāki par 24 gadiem.

Tiesības saņemt valsts atbalstu ar celiakiju slimiem bērniem

Līdz 2014.gada 31.decembrim

No 2015.gada 1.janvāra

  • ja nav noteikta invaliditāte
  • arī tad, ja ir noteikta invaliditāte
  • līdz 18 gadu vecumam
  • arī pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas, ja mācās

Tā kā nosacījums par valsts atbalsta piešķiršanu bērniem, kuriem ir noteikta invaliditāte un bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, ja tie turpina mācīties – stājās spēkā no 2015.gada 1.janvāra, tad šiem bērniem, kuriem rodas tiesības uz atbalsta saņemšanu sākot no 2015.gada 1.janvāra, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atbalstu piešķirs un tā izmaksu nodrošinās līdz 2015.gada 30.jūnijam. Tātad jūnijā, tiks izmaksāts piešķirtais atbalsts par periodu no piešķiršanas dienas līdz jūnijam ieskaitot.

Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai saņemtu valsts atbalstu par ar celiakiju slimu bērnu, kuram noteikta invaliditāte vai kurš ir sasniedzis 18 gadu vecumu, bet turpina mācīties?

Nepieciešams iesniegt VSAA:

  • rakstisku iesniegumu atbalsta piešķiršanai;
  • sertificēta gastroenterologa rakstisku izziņu, kurā ir norādīta diagnoze – celiakija un atkārtotas pārbaudes termiņš, kas nepārsniedz divus gadus kopš izziņas izsniegšanas dienas;

Bērniem līdz 18 gadu vecumam izziņu izsniedz sertificēts bērnu gastroenterologs. Pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas par derīgu uzskatāma gan valsts, gan privātā struktūrā strādājoša ārsta izsniegta izziņa, galvenais nosacījums, ka šo izziņu izsniedzis Latvijā sertificēts gastroenterologs.

  • attiecīgu izglītības iestādes izziņu par bērnu, kas sasniedzis 18 gadu vecumu un turpina mācīties (ja bērns mācās vispārējas izglītības iestādē Latvijā, tad izglītības iestādes izziņa nav jāiesniedzjo VSAA šo informāciju elektroniskā veidā saņem no Izglītības un zinātnes ministrijas).

No kura datuma tiks piešķirts valsts atbalsts, ja bērns līdz 2015.gada 1.janvārim bija sasniedzis pilngadību un viņam atbalsta izmaksa ir pārtraukta, bet viņš turpina mācīties?

Atbalsts tiek piešķirts ar ārsta izziņas izsniegšanas dienu.

Piemēram:

Valsts atbalsts bija piešķirts un izmaksāts līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai –  līdz 2014.gada 15.decembrim. Bērns mācās vispārējās izglītības iestādē, vidusskolas 11.klasē. Ārsts gastroenterologs 2015.gada 16.janvārī izdod izziņu, kurā norādīta diagnoze celiakija un atkārtotas pārbaudes termiņš ir norādīts pēc viena gada, proti, 2016.gada 15.janvārī.

Valsts atbalstu VSAA, pamatojoties uz personas iesniegumu un ārsta izdoto izziņu par celiakiju, piešķirs no 2015.gada 16.janvāra (izziņas izsniegšanas datuma) un par visu periodu no 2015.gada 16.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam, izmaksās jūnijāī, līdz 30.datumam.

! Par bērniem, kuri mācās vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē atbalsta tiek maksāts līdz 20 gadu vecumam.

Jāmin, ka valsts atbalstu no 18 gadu vecuma ir tiesības pieprasīt arī pašam bērnam.

No kura datuma tiks piešķirts atbalsts, ja tas tika pārtraukts, sakarā ar to, ka bērnam noteica invaliditāti?

Piemēram:

10 gadīgam bērnam noteikta diagnoze celiakija un par viņu ir bijis piešķirts valsts atbalsts no 2014.gada 10.janvāra līdz 2016.gada 9.janvārim (izziņa izdota 2014.gada 10.janvārī un atkārtots pārbaudes termiņš noteikts pēc 2 gadiem).

2014.gada 10.decembrī bērnam nosaka invaliditāti un no šī datuma tiek piešķirta piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta par bērnam noteikto invaliditāti, bet tiek pārtraukta valsts atbalsta izmaksa.

Par šo bērnu ir tiesības turpināt saņemt valsts atbalstu no 2015.gada 1.janvāra. Atbalstu par periodu no 2015.gada 1.janvāra VSAA piešķirs un izmaksās 2015.gada jūnijā, proti, par periodu no 2015.gada 1.janvāra līdz 2015.gada 30.jūnijam.

Šajā gadījumā atbalsta saņēmējam nav jāiesniedz ārsta izziņa, jo tā jau ir iesniegta un ir derīga. Nepieciešams iesniegt iesniegumu atbalsta piešķiršanai.

Ja izziņā norādītais atkārtotas pārbaudes termiņš ir bijis noteikts periodā līdz 2014.gada 31.decembrim, nepieciešams iesniegt jaunu ārsta izziņu. Šādā gadījumā valsts atbalsts tiks piešķirts no izziņas izsniegšanas dienas.

Kāds ir atbalsta apmērs?

Atbalsta apmērs paliek nemainīgs un tas atbilst piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu invalīdu apmēram, kas ir 106,72 euro.

Plašāku informāciju skatīt „Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem”

Publicēšanas datums: [27.03.2018]