Mūža pensijas polises piedāvā arī Apdrošināšanas akciju sabiedrība „CBL Life”

Valsts fondēto pensiju shēmas, jeb pensiju 2.līmeņa dalībnieks, sasniedzot vecumu, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju vai vēlāk, var izmantot savu pensiju 2.līmenī uzkrāto kapitālu, pievienojot to vecuma pensijai vai iegādājoties dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) polisi.

Turpmāk mūža pensijas polisi varēs iegādāties arī apdrošināšanas sabiedrībā AAS „CBL Life”, ar kuru Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) noslēgusi līgumu „Par sadarbību mūža pensijas apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanā Valsts fondēto pensiju shēmas dalībniekiem”. Minimālais uzkrātais kapitāla apmērs, kas dod tiesības iegādāties mūža pensijas polisi, ir 3000,00 eiro. Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta no 2016.gada 30.jūnija.

Apdrošināšanas sabiedrības, ar kurām līdz šim VSAA bija noslēgti līgumi:

Cik liels ir uzkrājums pensiju 2.līmenī, var noskaidrot, ierodoties VSAA personīgi vai portālā www.latvija.lv pieprasot izziņu: „Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts ”.

Mūža pensijas polise paredz, ka pensiju 2.līmeņa uzkrājumu iedzīvotāji var saņemt ar plašākām izvēles iespējām, tai skaitā, atstāt to mantojumā labuma guvējam, kas var būt jebkura brīvi izvēlēta persona. VSAA mājaslapā atrodama precīza informācija un atbildes uz jautājumiem par pensiju 2.līmenī uzkrātā kapitāla izmantošanas iespējām.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]