Mainīta VSAA Balvu RN adrese

Informējam, ka no 01.07.2016. VSAA Madonas reģionālās nodaļas Balvu Klientu apkalpošanas centra adrese ir Partizānu iela 14, Balvi, LV-4501

Publicēšanas datums: [27.03.2018]