Koriģēti apdrošināšanas iemaksu algas indeksi 1.līmeņa pensiju kapitālam

Atbilstoši grozījumiem likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz no 2009.gada līdz 2015.gada noteikto negatīvo un pozitīvo apdrošināšanas iemaksu algas indeksu aizstāšanu ar „1”, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veikusi apdrošināto personu pensijas kapitāla pārrēķinu par periodu no 1996.gada līdz 2014.gadam (ieskaitot). Apdrošināšanas iemaksu algu indeksam ir būtiska nozīme pensiju aprēķinā, jo ar to tiek aktualizēts uzkrātais pensijas kapitāls.

Apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, kas ir aizstāti ar indeksu 1

2009. gada

0,9622

2010. gada

0,7978

2011. gada

0,9945

2012. gada

1,0618

2013. gada

1,0758

2014. gada

1,0766

2015. gada

1,0620

Apdrošināšanas iemaksu algas indeksu izlīdzināšanas rezultātā no 1996.gada līdz 2014.gadam (ieskaitot) uzkrātais  pensijas kapitāls pārrēķināts, ņemot vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksu reizinājuma jaunās vērtības.

Apdrošināšanas iemaksu algas indeksu reizinājuma salīdzinājums

 

 

2015

2016

1996

5.1589

5.4950

1997

5.0087

5.3349

1998

4.4720

4.7633

1999

4.0036

4.2644

2000

3.7452

3.9891

2001

3.4566

3.6817

2002

3.3068

3.5222

2003

2.8396

3.0246

2004

2.4159

2.5733

2005

2.0628

2.1971

2006

1.6725

1.7815

2007

1.2304

1.3106

2008

0.9388

1

2009

0.9757

1

2010

1.2230

1

2011

1.2298

1

2012

1.1582

1

2013

1.0766

1

2014

1

Apdrošinātās personas, kuras vēl nav vecuma pensijas saņēmēji, ar informāciju par savu pensijas kapitālu var iepazīties portālā www.latvija.lv, pieprasot e-pakalpojumu Informācija par apdrošinātās personas pensijas kapitālu”.

Ja darba gaitas uzsāktas pēc 1996.gada, šo informāciju var izmantot, lai noskaidrotu savu prognozējamo pensijas apmēru, izmantojot pensiju kalkulatoru, ko piedāvā manapensija.lv.

Koriģētie apdrošināšanas iemaksu algas indeksi ietverti arī VSAA piedāvātajā pensijas aprēķina prognozē portālā www.latvija.lv, pieprasot e-pakalpojumu „Informācija par prognozējamās pensijas apmēru”.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]