Jauns līdzekļu pārvaldītājs ABLV Asset Management, IPAS piedāvā „ABLV aktīvais ieguldījumu plāns”

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) noslēgusi līgumu ar Ieguldījumu pārvaldes akciju sabiedrību ABLV Asset Management, IPAS „Par valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu  pārvaldīšanu”.

No 2017.gada 2.oktobra uzkrājumu pensiju 2.līmenī varēs uzticēt arī ABLV Asset Management, IPAS, kas piedāvā esošajiem un potenciālajiem valsts fondēto pensiju shēmas (VFPS) dalībniekiem aktīvo ieguldījumu plānu – „ABLV aktīvais ieguldījumu plāns”. Ieguldījumu plāna maksājuma pastāvīgā daļa, ko ietur reizi mēnesī, ir 0,72% gadā un mainīgās maksājuma daļas maksimālais apmērs ir 1 % gadā.

VSAA ir kopumā noslēgusi sadarbības līgumus ar deviņiem līdzekļu pārvaldītājiem. Ar informāciju par visiem līdzekļu pārvaldītājiem un ieguldījumu plāniem var iepazīties  www.manapensija.lv sadaļā Pensiju 2.līmenis -> Ieguldījumu plānu dalībniekiem paredzētā pamatinformācija.

Kurš šobrīd ir Jūsu līdzekļu pārvaldītājs un cik liels ir Jūsu uzkrājums VFPS, iespējams noskaidrot portālā www.latvija.lv, pieprasot izziņu: „Valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2.līmeņa) dalībnieka konta izraksts ”

Informācija par VFPS, ieguldījumu plānu izvēli un maiņu – VSAA mājaslapā.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]