Izmaiņas klientu apkalpošanas laikos pirmdienās

VSAA informē, ka vairākās teritoriālajās nodaļās mainīti klātienes klientu apkalpošanas laiki pirmdienās

Publicēšanas datums: [27.03.2018]