Informācija solidaritātes nodokļa maksātājiem

  Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) personām, par kurām tiek maksāts solidaritātes nodoklis, ir izsūtījusi  paziņojumus Par solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu privātā pensiju fonda pensiju plānam, ar aicinājumu iesniegt VSAA informāciju par privātā pensiju fonda (pensiju 3.līmeņa) pensiju plānu, uz kuru veikt solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanu. Ar  privāto pensiju fondu  ir jābūt noslēgtam līgumam un uzsāktai dalībai pensiju plānā. Tas var būt arī slēgtais pensiju fonds.

Pirmie paziņojumi ir izsūtīti personām, kurām sociālās apdrošināšanas iemaksu objekta  gada maksimums ir sasniegts jau līdz šī gada martam. Nākamie paziņojumi jūlija otrajā pusē tiks nosūtīti personām, kurām objekta gada maksimums sasniegts aprīlī. 

Paziņojumus VSAA nosūta uz personu deklarētajām adresēm.

Iesniegumu solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanai privātā pensiju fonda pensiju plānam var iesniegt:

  • elektroniski portālā latvija.lv, izvēloties E-iesniegums solidaritātes nodokļa daļas pārskaitīšanai privātā pensiju fonda pensiju plānam, vai e-pastā vsaa@vsaa.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu;
  • klātienē jebkurā VSAA nodaļā;
  • pa pastu (Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011).

Solidaritātes nodoklis ir jāmaksā par  ienākumiem, kas  pārsniedz 55 tūkstošus eiro.

Sākot no 2018. gada samaksātais solidaritātes nodoklis tiek sadalīts šādi:

 

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties VSAA mājaslapā:

https://www.vsaa.gov.lv/pakalpojumi/stradajosajiem/solidaritates-nodoklis/

 

Publicēšanas datums: [04.07.2018]