Informācija ārvalstīs dzīvojošajiem par Latvijas pensijas izmaksas turpināšanu

Katru gadu no 1.oktobra līdz 15.decembrim ārvalstīs dzīvojošajiem Latvijas pensijas saņēmējiem Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) jāiesniedz iesniegums par pensijas izmaksas turpināšanu nākamajā gadā. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 542 „Latvijas Republikā piešķirto valsts pensiju izmaksas kārtība personām pēc izbraukšanas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs”.

Ņemot vērā ar epidemioloģisko situāciju saistītos ierobežojumus un to, ka personām, kuras Latvijā ierodas no ārvalstīm, ir jāievēro 10 dienu pašizolācija, VSAA iesaka pensijas izmaksas turpināšanu pieprasīt attālināti:

  • Iesniegumu var nosūtīt elektroniskajā pastā vsaa@vsaa.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu (derīgs arī ārvalstī izsniegts), vai autentificējoties portālā latvija.lv, izvēloties “Iesniegums iestādei”. Šajā gadījumā iesniegumam var nepievienot notariālo apliecinājumu, ka persona ir dzīva.
  • Iesniegumu var nosūtīt pa pastu. Pa pastu nosūtītam iesniegumam obligāti nepieciešams pievienot notariālā apliecinājuma oriģinālu.
  • Iesniegumu var iesniegt arī pilnvarota persona, uzrādot pilnvaru. Arī šajā gadījumā iesniegumam obligāti jāpievieno notariālā apliecinājuma oriģināls.  

Dzīvojot Eiropas Savienības/Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī, persona par iespēju apliecināt dzīvības faktu var interesēties dzīvesvietas valsts kompetentajā iestādē pensiju jautājumos.

Kanādā dzīvojoša persona var atsūtīt aizpildītu un Kanādas kompetentās iestādes apstiprinātu iesniegumu Latvijas pensijas izmaksas turpināšanai – veidlapa „Application for pension payment continuation”.

Lietuvā, Igaunijā un Austrālijā dzīvojošiem Latvijas pensijas saņēmējiem dzīvības apliecinājums nav jāiesniedz, jo informācijas apmaiņa par pensiju saņēmējiem kompetento iestāžu starpā notiek elektroniski.

Krievijā, Baltkrievijā un Ukrainā dzīvojošiem Latvijas pensijas saņēmējiem, kuriem pensijas izmaksa notiek ar kompetento iestāžu starpniecību, dzīvības apliecinājums nav nepieciešams.

Lai saņemtu apgādnieka zaudējuma pensiju, ir nepieciešams notariālais apliecinājums, ka gan pensijas saņēmējs, gan apgādājamais, kuram pensija ir piešķirta, ir dzīvi. Ja apgādājamais, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, studiju apliecināšanai un pensijas izmaksas pagarināšanai atsūta derīgu mācību izziņu, tad papildus iesniegt notariālo apliecinājumu nav nepieciešams.

Ārvalstīs notariālas darbības, iespējams, var veikt arī citas juridiskas personas vai iestādes. Līdz ar to katrā konkrētā gadījumā iesniegto dokumentu un tajā norādīto informāciju, kas apliecina personas dzīvības faktu, VSAA  izvērtēs atsevišķi.

Publicēšanas datums: [30.09.2020]