Esiet uzmanīgi, izdarot pirkumus līzingā vai aizņemoties!

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk un nevajadzētu pašiem apmeklēt Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (VSAA), lai saņemtu kredītiestāžu un līzinga kompāniju pieprasītās izziņas par ienākumiem, VSAA ir vienojusies par šīs informācijas sniegšanu kredītiestādēm un līzinga kompānijām.

Tomēr VSAA vērš uzmanību, ka kredītiestādes un līzinga kompānijas šo informāciju drīkst saņemt tikai gadījumos, kad persona pati tam ir piekritusi.

Tā ir katra brīva izvēle, vai dot šādu piekrišanu, bet VSAA iesaka uzmanīties, veicot darījumus ar kredītdevējiem, jo sevišķi situācijās, kad darījumi tiek kārtoti attālināti, izmantojot interneta banku vai citus distances saziņas līdzekļus.

VSAA vērš uzmanību, ka pirms personu datu pieprasīšanas no VSAA, kredītiestādēm un līzinga kompānijām ir jāsaņem sekojoša satura brīvi izteikta piekrišana no personas, par kuru dati tiks pieprasīti:

Pamatojoties uz Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punktu,

□ atļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt šādus manus personas datus par pēdējiem sešiem mēnešiem pirms datu pieprasīšanas dienas:

□ Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem;

□ Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju/pabalstu/atlīdzību;

□ Informācija par piešķirtās pensijas/pabalsta/atlīdzības apmēru.

□ neatļauju Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai sniegt augstāk minētos datus. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņu iesniegšu pats.

Datu izmantošanas mērķis: kredītspējas izvērtēšanai

Datums:

Paraksts:

Kredītiestādēm un līzinga kompānijām jānodrošina, lai personas būtu informētas par datu apjomu, ko sniegs VSAA, un par to, kādam nolūkam šie dati nepieciešami.

VSAA kā datu pārzinis pārbauda katru gadījumu, kad personai radušās aizdomas par viņa datu neatļautu sniegšanu.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]