Atlīdzības izmaksa par aizbildņa pienākumu pildīšanu, ja aizbildnis un bērns nedzīvo Latvijā

Atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu (turpmāk – atlīdzība) aizbildnim izmaksā arī tad, ja aizbildnis un bērns pastāvīgi nedzīvo Latvijā. Šādu izmaksas kārtību no 2019.gada 7.marta paredz grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Līdz šim atlīdzības par aizbildņa pienākumu pildīšanu izmaksu pārtrauca, ja aizbildnis un bērns, par kuru tiek maksāta atlīdzība, izbrauca no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstīs.

Attiecībā uz citiem valsts sociālajiem pabalstiem, kurus aizbildnis saņem no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) par aizbildnībā esošo bērnu, spēkā paliek iepriekšējā kārtība. Proti, visu pārējo valsts sociālo pabalstu izmaksu (piemēram, pabalstu aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai, ģimenes valsts pabalstu un citus ar bērna aprūpi un audzināšanu sasitītus pabalstus) pārtrauc, ja aizbildnis un bērns, par kuru tiek maksāts pabalsts, izbrauc no Latvijas uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī.

Aizbildņi, kuriem atlīdzības izmaksa ir pārtraukta sakarā ar izbraukšanu uz ārvalsti, atlīdzību var atkal pieprasīt, iesniedzot aizpildītu iesnieguma veidlapu VSAA:

  • pa pastu – nosūtot jebkurai VSAA nodaļai.
  • elektroniski – nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu uz e-pasta adresi edoc@vsaa.gov.lv
  • klātienē – jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Ja iesniegums būs iesniegts gada laikā, VSAA atlīdzību aizbildnim piešķirs un izmaksās par iepriekšējiem 12 mēnešiem, bet ne ātrāk kā no tiesību rašanās brīža. Par periodu no 2019.gada 7.marta atlīdzību varēs pieprasīt līdz 2020.gada 7.martam

Ja iesniegums būs iesniegts līdz 2019.gada 1.jūlijam, bet tiesības uz atlīdzību būs no 7.marta, tad VSAA atlīdzību par visu periodu izmaksās ne vēlāk kā līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Publicēšanas datums: [08.03.2019]