Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu no 2018.gada 1.janvāra ir atkarīga no aprūpē esošo bērnu skaita.

Par vienu audžuģimenē pieņemto bērnu atlīdzības apmērs mēnesī ir vienāds ar bērna kopšanas pabalsta apmēru personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam, kas ir 171 eiro. Ja audžuģimenē pieņemti divi bērni, atlīdzības apmērs ir 222,30 eiro, bet, ja trīs un vairāk bērnu – 273,60 eiro (2017.gadā tie bija – 113,83 eiro neatkarīgi no audžuģimenē esošo bērnu skaita).

Informējam, ka atlīdzību jaunajā apmērā, kā arī aprēķināto atlīdzības starpību par periodu no 2018.gada 1.janvāra līdz jūnijam, VSAA audžuģimenēm izmaksās jūlijā.

VSAA arī atgādina, ka no 2018.gada 1.janvāra par audžuvecākiem, kuri saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošinātas personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), valsts veic sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

Publicēšanas datums: [04.07.2018]