Apdrošināšanas iemaksu algas indeksu izmaiņas

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir noteikusi apdrošināšanas iemaksu algas indeksu (turpmāk – indekss) 2015.gadam – 1,0620, ņemot vērā sociālās apdrošināšanas iemaksu algu summu attiecību periodā no 2014.gada 1.augusta līdz 2015.gada 31.jūlijam un periodā no 2013.gada 1.augusta līdz 2014.gada 31.jūlijam.

Bet tā kā no 2016.gada 1.janvāra stāsies spēkā grozījumi likumā „Par valsts pensijām”, kas paredz no 2009.gada līdz 2011.gadam noteikto negatīvo indeksu koriģēšanu, tad, piešķirot vai pārrēķinot  pensijas pēc  2016.gada 1.janvāra, no 2009.gada līdz 2015.gadam noteikto indeksu vietā tiks izmantots indekss „1”.

Ar „1” tiek aizstāti šādi noteiktie indeksi:
2009.gadam  – 0,9622
2010.gadam –  0,7978
2011.gadam –  0,9945
2012.gadam –  1,0618
2013.gadam –  1,0758
2014.gadam –  1,0766
2015.gadam –  1,0620

Indeksu koriģēšana skars ikvienu sociāli apdrošināto personu, par kuru ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas, bet pensija vēl nav piešķirta.

Indeksu korekcijas rezultāti būs redzami no 2016.gada 18.janvāra, izmantojot VSAA e-pakalpojumus „Prognozējamais vecuma pensijas apmērs” un „Apdrošinātās personas pensijas kapitāls” portālā „latvija.lv”.

Sīkāku informāciju par indeksu piemērošanu skatīt Vecuma pensijas aprēķins.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]