Apdrošināšanas iemaksu algas indekss 2017.gadam

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra ir noteikusi apdrošināšanas iemaksu algas indeksu 2017.gadam – 1,0786, kas piemērojams laika posmā no 1996.gada līdz 2016.gadam uzkrātā pensijas kapitāla aktualizācijai no 2018. gada 1. janvāra.
Sīkāku informāciju par noteiktajiem indeksiem un to piemērošanu skatīt: Vecuma pensijas aprēķins.

Publicēšanas datums: [27.03.2018]