Informācija par citām ES/EEZ dalībvalstīm

Lai iegūtu plašu pārskatu par pasaules valstu sociālās drošības shēmām, lūdzam apmeklēt:
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/index.html (Informācija pieejama angļu valodā).

Publicēšanas datums: [23.03.2018]