Iepirkumi Publisko iepirkumu likuma 8². panta kārtībā

2017. gads

ublicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
27.02.2017. „Fiksēto telefonu sakaru nodrošināšana VSAA struktūrvienībām” 15.03.2017.
plkst.11.00
Lēmums

Publicēšanas datums: [14.09.2020]