Publisko iepirkumu likuma 2.PIELIKUMA pakalpojumu iepirkumi

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
 27.12.18  Pasta sūtījumu pieņemšana, noformēšana un nosūtīšana  11.01.2018. plkst. 11:00 SIA „Latvijas Pasts”

 

Publicēšanas datums: [01.03.2019]