Publisko iepirkumu likuma 2.PIELIKUMA pakalpojumu iepirkumi

Publicēts Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma
iesniegšanas
termiņš
Rezultāts
       

Publicēšanas datums: [06.04.2018]