VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/41

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

VSAA mājas lapas uzturēšanas pakalpojumi

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):


SIA „RATE IT SERVICES”
EUR 4403,60
(četri tūkstoši četri simti trīs euro un 60 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

28.03.2018.;
no 30.03.2018. līdz saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [02.04.2018]