Toneru iegāde XEROX VersaLink C600 printeriem

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments tālr.67038700

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/105

Līguma (iepirkuma) veids:

piegāde

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Toneru iegāde XEROX VersaLink C600 printeriem

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

 SIA „CRC” EUR 2420,00 (divi tūkstoši četri simti divdesmit euro un 0 centi) bez PVN

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

16.08.2018.; līdz Līgumā noteikti saistību pilnīgai izpildei

 

Publicēšanas datums: [17.08.2018]