Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi: Tukums, Raudas iela 12A

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2017/151

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi: Tukums, Raudas iela 12A

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „CS KOMERCSERVISS”: EUR 14584.68 bez PVN.

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

02.07.2018.
Izpildes termiņš: 01.07.2018. – 30.06.2021. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [23.07.2018]