Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi: Rīgā, Valmierā, Gulbenē, Ludzā, Krāslavā, Jēkabpilī, Aizkrauklē, Ogrē, Bauskā, Saldū, Talsos un Kuldīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,  fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/62

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi: Rīgā, Raunas ielā 64, Valmierā, Meža ielā 7, Gulbenē, Ozolu ielā 2a, Ludzā, Raiņa ielā 16, Krāslavā, Skolas ielā 7, Jēkabpilī, Rīgas ielā 152, Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 1, Ogrē, Brīvības ielā 33, Bauskā, Uzvaras ielā 1, Saldū, Avotu ielā 12, Talsos Kareivju ielā 7 un Kuldīgā, Pilsētas laukumā 2

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena vienam mēnesim (bez PVN):

SIA „IMPEL SERVIKS”: EUR 295,00; EUR 220,00; EUR 170,00; EUR 110,00; EUR 170,00; EUR 485,00; EUR 250,00; EUR 245,00; EUR 220,00; EUR 310,00; EUR 205,00 un EUR 200,00 bez PVN.

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.05.2018.
Izpildes termiņš: 01.05.2018. – 30.06.2018. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [18.09.2018]