Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Olainē, Preiļos, Līvānos un Liepājā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,  fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/62

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojumi Olainē, Zemgales ielā 33; Preiļos, Raiņa Bulvārī 19; Līvānos, Rīgas ielā 77 un Liepājā, Graudu ielā 50

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena vienam mēnesim (bez PVN):

SIA „INFO SERVISS” EUR 85,26; EUR 36,49; EUR 39,95 un EUR 371,35 bez PVN.

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

01.05.2018.
Izpildes termiņš: 01.05.2018. – 30.06.2018. un līdz pilnīgai Līgumā noteikto saistību izpildei.

 

Publicēšanas datums: [27.04.2018]