Sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšana Tukumā, Raudas ielā 12a

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,  fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/44

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu sniegšana Tukumā, Raudas ielā 12a 

Piegādātājs

SIA „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „PIEJŪRA””

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.04.2018.
Izpildes termiņš: 01.04.2018. – 31.03.2021.

 

Publicēšanas datums: [08.05.2018]