Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ēkā Rīgā, Baldones ielā 2

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/155

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana ēkā Rīgā,
Baldones ielā 2

Piegādātājs

 

SIA „Eko Baltia vide”

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

22.12.2017.
Izpildes termiņš: 01.01.2018. – 31.12.2020.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]