Nekustamā īpašuma Rīgā, Mārupes ielā 1, telpu nomas līgums

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,
 tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/42

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Nekustamā īpašuma Rīgā, Mārupes ielā 1, telpu noma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

VSIA „Šampētera nams” nomas maksa mēnesī EUR 2636,94 (divi tūkstoši seši simti trīsdesmit seši euro un 94 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

06.06.2018.
Izpildes termiņš: 01.01.2018. – līdz 31.12.2018.

 

Publicēšanas datums: [08.06.2018]