Nedzīvojamo telpu un dokumentu glabātuves noma Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 10

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/113

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Nedzīvojamo telpu un dokumentu glabātuves noma Daugavpilī, Ģimnāzijas ielā 10

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):

SIA „Salmene” nomas maksa mēnesī: biroja telpām EUR 3304,04 (trīs tūkstoši trīs simti četri euro un 04 centi); dokumentu glabātuvei EUR 637,44 (seši simti trīsdesmit septiņi euro un 44 centi);

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

06.11.2018.
Izpildes termiņš: 01.01.2019. – līdz 31.12.2021.

 

Publicēšanas datums: [07.11.2018]