Nedzīvojamo telpu apakšnoma Jūrmalā, Ventspils šosejā 32

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

 

VSAA 2017/135

Līguma (iepirkuma) veids:

 

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

 

Nedzīvojamo telpu apakšnoma

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

 

SIA „Regumino” nomas maksa mēnesī EUR 258,50 (divi simti piecdesmit astoņi euro un 50 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

06.03.2018.
Izpildes termiņš: 01.04.2018. – 31.03.2021.

 

Publicēšanas datums: [23.03.2018]