Mācību kursi „ZABBIX Certified Specialist” un „ZABBIX Certified Professional”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Personāla daļa tālr.67011822

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/20

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

Mācību kursi „ZABBIX Certified Specialist” un „ZABBIX Certified Professional”

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena
(bez PVN):


SIA  Zabbix
EUR 2286.90
(divi tūkstoši divi simti  astoņdesmit seši eiro un 90 santīmi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

01.02.2018.;
no 01.02.2018. līdz saistību pilnīgai izpildei

Publicēšanas datums: [02.04.2018]