Kondicionieru iegāde

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  tel. 67013628, fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/76

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

kondicionieru iegāde

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „LATGALES KS” EUR 5900,00 (pieci tūkstoši deviņi simti euro un 00 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

 

10.05.2018.
Izpildes termiņš: 10.05.2018. – 09.06.2018., un līdz pilnīgai līgumā noteikto saistību izpildei, ja vien līgums nav izbeigts pirms termiņa saskaņā ar līguma noteikumiem.

Publicēšanas datums: [31.05.2018]