„Īsziņu (SMS) nogāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientam no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbību nodrošinošās sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas”

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV-1011

Iepirkuma procedūras organizētājs:

VSIA „Šampētera nams”

Kontaktinformācija:

VSAA Informācijas tehnoloģiju departaments, tel.67038700

Iepirkuma identifikācijas numurs:

šn 2018/6 –tel, VSAA 2018/75

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojumi

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

„Īsziņu (SMS) nogāde Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klientam no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pamatdarbību nodrošinošās sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmas”

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš (datums un laiks):

Piedāvājumi bija jāiesniedz līdz 07.06.2018. plkst. 11:00

Paziņojuma par iepirkumu publikācijas datums IUB mājas lapā:

Paziņojums par līgumu IUB mājas lapā publicēts 20.05.2018.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „CSC Telecom”, 136296,96 EUR (viens simts trīsdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit seši euro 96 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

29.06.2018.; izpildes termiņš: līdz saistību pilnīgai izpildei

Līguma teksts

Sīkāka informācija par iepirkumu http://sampeteranams.lv/iepirkumi/

Publicēšanas datums: [17.08.2018]