Grīdas seguma nomaiņa klientu apkalpošanas zālē VSAA Kuldīgas KAC Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā

PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU/ NOSLĒGTO LĪGUMU

Pasūtītāja nosaukums un adrese:

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Lāčplēša iela 70a, Rīga, LV–1011

Kontaktinformācija:

VSAA Saimnieciskās nodrošinājuma daļa,  
tel. 67013628,
fakss: 67011814

Iepirkuma identifikācijas numurs:

VSAA 2018/157

Līguma (iepirkuma) veids:

pakalpojums

Līguma (iepirkuma) priekšmets:

grīdas seguma nomaiņa klientu apkalpošanas zālē VSAA Kuldīgas KAC Pilsētas laukumā 2, Kuldīgā.

Piegādātājs un piedāvātā līgumcena (bez PVN):

SIA „Kuldīgas komunālie pakalpojumi” EUR 1924,75 (viens tūkstotis deviņi simti divdesmit četri euro un 75 centi)

Līguma noslēgšanas datums, izpildes termiņš:

22.11.2018.
Izpildes termiņš: 22.11.2018. – 21.12.2018.

Publicēšanas datums: [27.11.2018]